Model en database

De afbeelding toont het model van het energiesysteem zoals dat in Watts2win gebruikt wordt. Het systeem wordt gekarakteriseerd door processen als consumptie, conversie, opslag, transport en productie. Er zijn verschillende energiedragers en verschillende bronnen. Elk schaalniveau heeft eigen potenties voor productie, maar ook eigen uitdagingen voor consumptie.

De database bestaat uit een grote hoeveelheid databestanden op buurt-, straat- en gebouwniveau die in het spel verwerkt zijn. Het overzicht van de database kun je hieronder downloaden.