Aannames

Voor de spelsimulatie zijn enkele aannames gedaan die de werkelijkheid iets vereenvoudigen zodat het speelbaar wordt. Zo krijgt de energiecooperatie (ENCO) elk jaar 10.000 euro. Dit getal is afgeleid van de hoeveelheid belasting die 24 huishoudens gemiddeld over hun elektriciteit betalen. In plaats van subsidies en leningen aanvragen bij de rijksoverheid (RVO) kunnen mensen panelen en andere installaties leasen bij de ENCO.

Het spel omvat 10 jaar van energietransitie te beginnen in de zomer van jaar 1. Dan volgt de winter van jaar 1. Dan komt een doorrekenjaar waarin alleen verdiend wordt op panelen. Investeren kan weer in de zomer van jaar 3. Enzovoort. Dit is gedaan om de seizoensverschillen mee te nemen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat sommige quick wins (pv panelen en isolatie) inderdaad terugverdiend kunnen worden in het spel.

Voor het spel zijn uitgebouwde keukens en dergelijke niet meegerekend; dat geldt evenzeer voor dakkapellen. We gaan er vanuit dat dit elkaar compenseert in te gebruiken ruimte.

De productie, consumptie en prijzen van de installaties zijn gebaseerd op bestaande data. Voor een overzicht van de aannames en de bronnen waar deze op gebaseerd zijn kunt u het document rekenregels raadplegen.